Természetvédelem egy metropolisz-övezetben

sajtokozlemeny_logo

Kiadás dátuma: 2013. augusztus 19.

Kolozs megye gyorsan fejlődő, sűrűn lakott, Kolozsvárhoz közeli településeire látogatva talán nem is tudjuk, milyen természeti értékeket rejt egy-egy megmaradt lápos, tölgyerdő vagy kívülről átlagos kaszálónak tűnő mező. Sokszor a helyiek sincsenek tisztában azzal, mitől különleges egy gyertyános tölgyes, a meszes talajú üde láp- és sásrét vagy a télisásosok, és milyen fajok élnek a közvetlen környezetükben fekvő Natura 2000-es területeken. Ha nem ismerjük meg, nem is tudjuk, mit veszítünk, ha megfelelő védelem híján ezek az utolsó, megmaradt élőhelyek eltűnnek. E természeti értékek népszerűsítésének és megőrzésének céljából indított el egy két és fél éves projektet az Apáthy István Egyesület.

A Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Biológiai és Ökológiai Intézetének háttérintézményeként működő egyesület egy nemrég megnyert, uniós forrásból támogatott pályázatnak köszönhetően három Kolozs megyei Natura 2000-es terület kezelési tervét készítteti el, és a térség lakói körében a természetvédelem fontosságát tudatosító kampányokat szervez. A projekt címe: A Kolozsvári Bükk-Malomvölgy (ROSCI0074), Szentiváni rét (ROSCI0356) és a Kis-Szamos (ROSCI0394) közösségi jelentőségű területek integrált menedzsmentterveinek kidolgozása.

A Környezetvédelmi és Klímaváltozási Minisztériummal a projekt megvalósítására kötött szerződés száma: 28.06.2013/141180.
Időtartam: 30 hónap.
A projektet az Európai Regionális Fejlesztési Alap Környezeti Operatív Programja 4-es prioritási tengelye, a Megfelelő Természetvédelmi Menedzsment Rendszerek a természet védelméért, az infrastrukturális fejlesztés és menedzsmenttervek alprogram a Natura 2000-es hálózat és a biodiverzitás védelméért (DMI) 2012/5-ös kiírása támogatja.

A projekt fő célja a közösségi vagy országos jelentőségű élőhelyek és fajok védelmének fokozása a biodiverzitás és a természeti örökség megőrzése érdekében. A tevékenységekbe ökológus és biológus egyetemi hallgatók is bekapcsolódhatnak, akik számára jó szakmai gyakorlat lehet egy ilyen projektben való részvétel.

Az Apáthy István Egyesület szakértőket bíz meg a három védett területen élő fajok és különböző típusú élőhelyek felmérésével, akik ezek eredményeit felhasználva mindegyik terület esetében helyspecifikus természetvédelmi intézkedéseket dolgoznak ki. A felmérésekre a területek menedzsmenttervének elkészítéséhez van szükség. A projekt lebonyolításáért felelős munkacsoport a három Natura 2000-es terület térségében lévő települések lakói számára tudatosító és informáló kampányokat is szervez. A projekt tevékenységeiben érintett települések: Kolozsvár, Szászfenes község, Csürülye község, Erdőfelek község, Tordaszentlászló község; Kisbács község; Dés és Szamosújvár, Szamosújvárnémeti község, Mikeháza község.

Szibériai hamuvirág
Szibériai hamuvirág (Ligularia sibirica). Fotó: Szabó Anna

A pályázat keretében a védett élőhelyeket és a védett állat- és növényfajok populációit térképezik fel, felmérik állapotukat, de készül geológiai, geomorfológiai, hidrológiai, klimatológiai és talajtani térkép is. A döntéshozók és érintettek számára konferenciákat, műhelyeket, közvitákat szerveznek, fényképkiállítás is lesz, a megye iskoláiban pedig környezetvédelmi nevelési programokra kerül sor. A projekt elején és végén egyaránt felmérik az érintett lakosság természetvédelmi területekkel kapcsolatos ismereteit, környezettudatosságuk fokát. A projekt végére elkészül a három menedzsmentterv, zárókonferenciát szerveznek, szakjelentéseket, kiértékelőket, tanulmányokat és térképeket publikálnak.

Egy sűrűn lakott régióban, három különböző, komplex természetvédelmi területről lévén szó, a természetmegőrzés sokféle szempontjának kell érvényesülnie, szoros együttműködésben a helyi közösségekkel, amelyek hozzájárulása és közreműködése nélkül fenntartható fejlődés nem lehetséges a régióban. A megvalósult projekt és a felhalmozott tapasztalatok ily módon akár jó gyakorlattá is válhatnak, amelyet más, hasonló adottságú területeken is alkalmazni lehet.

Az 1667 hektáros Bükk-Malomvölgyi Natura 2000-es területen többek között a lápmaradványok számos ritka reliktumfajnak, pl. a szibériai hamuvirágnak adnak otthont, ezek fennmaradását azonban Erdőfelek község és Kolozsvár terjeszkedése veszélyezteti. A 47 hektáros Szentiváni réten – amelyet nagyrészt legelőnek és kaszálónak használnak – él többek között az erdélyi tarsza. A 117 hektáros Kis-Szamos Natura 2000-es terület fontos élőhelye a vidrának, de itt maradt fenn érintetlenül az egyetlen holtágrendszere a folyónak, ahol egy erőteljesen urbanizált környezetben sok faj talált végső menedéket.

Növények
Eleocharis carniolica – sűrű csetkáka
Liparis loeselii – hagymaburok
Ligularia sibirica – szibériai hamuvirág
Adenophora lilifolia – illatos csengettyűvirág

Rovarok
Euphydryas aurinia – lápi tarkalepke
Isophya stysi – erdélyi tarsza
Maculinea teleius – vérfű-hangyaboglárka
Colias myrmidone – aranyszínű kéneslepke
Lycaena dispar – nagy tűzlepke
Euphydryas maturna – díszes tarkalepke
Eriogaster catax – sárga gyapjasszövő
Leptidea morsei – nagy mustárlepke

Halak
Rhodeus sericeus amarus – szivárványos ökle
Gobio kessleri – homoki küllő
Cobitis taenia – vágó csík

Hüllők és kétéltűek
Bombina variegata – sárgahasú unka
Emys orbicularis – mocsári teknős

Emlősök
Lutra lutra – európai vidra

A védett területeken a következő veszélyforrásokat azonosították be a szakértők: törvényes vagy illegális építkezések; ellenőrizetlen turizmus az utolsó természetes élőhelyeken is; vannak olyan ritka vagy közösségi jelentőségű fajok, amelyek megőrzésére nincsenek stratégiák, amelyeket nem vettek figyelembe a városfejlesztési tervek kidolgozásánál; nincs aktuális és pontos felmérés a védett élőhelytípusokról és az ott élő fajokról; a helyi közösségek sem igazán tudnak a természetvédelmi területek védett státusáról, és sokan nem ismerik a karnyújtásnyira lévő természeti kincsek értékét.

Az Európai Regionális és Fejlesztési Alap (ERFA) által társfinanszírozott projekt.

További információk: Markó Bálint projektmenedzser, natura2000clujkolozsvar@gmail.com, Apáthy István Egyesület

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s